• Min Reise
 • Skal vi ringe deg?
  Navn Etternavn
  Telefonnummer
  E-post
  Anropsdato
  Samtaletid
  Send_Callback
 • 23 96 68 99
 

Bærekraftig turisme i Tyrkia - se etter dette symbolet


Den tyrkiske turistnæringen er i gang med et stort prosjekt kalt "The Sustainable Tourism Programme", som best kan oversettes med "Programmet for bærekraftig turisme". De har satt seg mål for programmet og definert hvilke kriterier som skal gjelde. Her er noen eksempler:

Programmet skal tjene som grunnlag for den sertifiseringen som reiselivsnæringen i hele Tyrkia skal gjennomføre.
Kriteriene fungerer som grunnleggende retningslinjer for bedrifter av alle størrelser som ønsker å bli mer bærekraftige, og skal sikre at disse bedriftene bidrar til en bærekraftig vekst i turismen i Tyrkia.
Kriteriene bidrar til å øke bevisstheten i det tyrkiske samfunnet, blant besøkende, reisende, reiselivsnæringen og reiselivsinvestorer om prinsipper og praksis for bærekraftig turisme.
Kriteriene er et viktig bidrag til at Tyrkia fullt ut kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til Paris-avtalen om klimaendringer og European Green Deal når det gjelder bærekraftig turisme og ulike miljømerker.

Du kan lese mye av bakgrunnen her på det tyrkiske turistdepartementets nettsted tga.gov.tr.

Strenge krav - 42 ulike kriterier

Mange av hotellene vi samarbeider med i Mixx Travel er i ferd med å bli sertifisert. Noen har kommet langt, andre har akkurat begynt. Sertifiseringen foregår i tre trinn. Det er 42 kriterier som skal oppfylles, alt fra hvordan du håndterer avfallet ditt, hvordan du arbeider med energiforsyningen, hvordan du behandler de ansatte, hvilke materialer du bruker og ikke minst hvordan du behandler lokalmiljøet. Når du har oppfylt 30 % av de 42 kriteriene, får du ditt første grønne blad, ved 70 % får du det neste grønne bladet, og ved 100 % får du det tredje og siste. Kravene er altså ganske tøffe. Du kan lese om alle kriteriene og betingelsene for de ulike trinnene på det
tyrkiske turistdepartementets nettsted tga.gov.tr.

Se etter disse symbolene!


Når du velger blant alle hotellene våre i Tyrkia, vil du stadig oftere støte på disse symbolene, som viser hvor langt hotellet har kommet i arbeidet med bærekraftig turisme. Kanskje kan de gi deg et ekstra argument for å velge akkurat dette hotellet? Dine - og våre - valg er med på å påvirke den verdenen barna våre skal vokse opp i.