• Min Reise
 • Skal vi ringe deg?
  Navn Etternavn
  Telefonnummer
  E-post
  Anropsdato
  Samtaletid
  Send_Callback
 • 23 96 68 99

Reisebetingelser

 

Generelle vilkår for deltakere i pakkereiser. Følgende vilkår og regler er utarbeidet i henhold til "loven om pakkereiser", som gjelder reiser som inkluderer flytransport og overnatting.

 

Punkt I - Bestilling

Bestilling av reise kan gjøres ved personlig kontakt med reisebyrået via telefon og via internett. Ved bestilling er dermed informasjonen og betingelsene i våre vilkår bindende for reisebyrået og kunden når depositumet er betalt i tide og bekreftelsen sendes ut. Ved betaling antas det at kunden har akseptert faktura / bekreftelse og nettsidens oppgitte vilkår for reisen. Personen som har oppgitt sin adresse, telefonnummer etc. på bestilling og som er oppført i bestillingsbekreftelsen er ansvarlig for reservasjonen og på vegne av de andre deltakerne. Personen som er reiseleder, er ansvarlig for at reisen blir betalt i tide. Eventuelle refusjoner vil kun bli gjort til reiseleder. Bare denne personen kan endre eller avbryte turen.

Mixx Travel forbeholder seg retten til skrivefeil og eventuelle endringer.

 

Punkt II – Reisens pris mv.

Prisen på turen inkluderer - hvis ingenting annet er skrevet - flytransport, flyplassavgifter, passasjegebyr, bidrag til kammerhøgskolen, overnatting i hotellrom / leilighet og reiseguideassistanse på de stedene som er spesifisert i henhold til katalogen/nettsiden. 

Kunder som reiser alene bør bestille et enkeltrom, et enkeltroms tillegg vil bli lagt til. Vi ønsker å påpeke at det vil være et tillegg ved bestilling av utflukter med hotellovernatting. Det er ikke tillatt å ha overnattende gjester på rommet så lenge dette ikke er avtalt / betalt til hotell / turoperatør.

Det inngår ikke transport mellom flyplass og hotell i prisen på reisen - se mer detaljert under de enkelte destinasjonene eller kontakt Mixx Travel for ytterligere informasjon. Tilkoblingsturer er kun inkludert som en del av reisen, da dette selges sammen med pakketur eller som del av flybilletten, og at den er vist gjennom billett- / bestillingsbekreftelse.

Utgifter for pass, visum, vaksinasjoner, forsikring og lignende er ikke inkludert, med mindre annet er oppgitt i prisene og ansvaret for disse er reisendes. Se seksjonsavsnittet VII. Spesielle fasiliteter som tennisbane, minigolf, spa, vannsport osv. er vanligvis ikke inkludert i prisen, du kan også forvente at det også på enkelte hotell gjelder solsenger, parasoller, safe, aircondition etc. Vi henviser til vår nettside om eventuelle rabatter for barn, grupper og rom.

Bestillingsbekreftelse / reisebevis / billett sendes gratis via e-post. Et gebyr vil bli lagt til for posten.

Vi gjør oppmerksom på at prisene våre fortløpende opp- eller nedjusteres avhengig av tilbud og etterspørsel og dette kan forekomme flere ganger daglig. Gjeldende pris vil fremkomme på ordrebekreftelsen som sendes. Ved kjøp på nett er gjeldende pris oppgitt som totalbeløp før betaling.


Punkt III - Betaling, prisendringer etc.

Betaling av depositumet må gjøres senest 3 dager etter bestilling av reisen. Betaling av gjenværende beløp for reisen må være mottatt senest 40 dager før avreise. Depositumet er kr. 1200,- pr. person for turer under kr. 6000,-  og  kr. 2400,- pr. person for turer over kr. 6000,- .

Ved bestilling mindre enn 40 dager før avreise, må totalprisen på reisen betales til Mixx Travel senest 48 timer etter bestilling. Når du bestiller en reise mindre enn 48 timer før avreise, må hele beløpet betales innen 3 timer etter bestilling.

For reisende med kun flybillett, må hele reiseprisen betales til Mixx Travel senest 24 timer etter bestilling.

Hvis betalingskravene ikke er oppfylt, har reisebyrået rett til å kansellere reisen uten varsel. Prisen på turen beregnes på grunnlag av gjeldende skatter, avgifter og valutakurser.

 

Hvis kostnadsøkninger oppstår for arrangøren etter at avtalen er blitt bindende for partene, kan arrangøren øke prisen for turen med et beløp som tilsvarer kostnadsøkningene, dersom dette skyldes blant annet transportkostnader (f.eks. Drivstoffpriser), skatter, avgifter ( f.eks. flyplass-, start- eller landingsavgift ) eller valutakurser som brukes til å beregne prisen på turen.

For eksempel, hvis flyprisen stiger 100: -, økes prisen på turen til tilsvarende. Hvis prisen økes med mer enn 10%, har kunden rett til å kansellere reisen og få betalt beløp refundert. Det er viktig at en avbestilling blir varslet til reisebyrået umiddelbart etter å ha mottatt opplysninger om prisøkningen.

Hvis skatt eller avgifter som er inkludert i prisen på reisen, blir redusert eller fjernet av reisebyrået, som er inkludert i prisen på turen, før avreisedagen, er reisebyrået plikt til å kompensere kunden for den lagrede beløpet hvis den overstiger 100: - per person.

Kunden må informeres om eventuelle prisendringer så snart som mulig og senest 20 dager før avreise ved skriftlig melding til adressen eller e-postadressen.

Det er ingen angrerett på bestillingen når kunden har foretatt sin betaling til Mixx Travel, det være seg både ved betaling av depositum og/eller reisens fulle pris.

Betalinger med debet- og kredittkort vil bli trukket umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Betalingsbekreftelse sendes pr. e-post.


Punkt IV - Endring og avbestilling før avreise

Reisebyrået har rett til å endre eller avbestille reisen under følgende forhold: Dersom reisebyrået avbryter reisen før avreisedagen, skal kunden informeres om dette så snart som mulig. Det samme gjelder hvis det viser seg at reisebyrået ikke vil kunne levere de avtalte tjenestene, eller at tjenestene vil være av lavere kvalitet enn avtalt. Endringen innebærer at kunden har rett til å si opp reiseplanen og motta tilbakebetaling. Hvis den reisende trekker seg ut av kontrakten, har denne retten rett til en annen pakketur som er likeverdig eller høyere, hvis arrangøren eller forhandleren kan tilby dette. Dersom den reisendene aksepterer et mindre reisegodtgjørelse, har han rett til kompensasjon for prisforskjellen. Hvis den reisende avstår fra sin rett til en reise, eller en slik tur kan ikke tilbys, skal han så snart som mulig få tilbake det han har betalt i henhold til avtalen. Hvis det er rimelig, har reisende også rett til erstatning. Den reisen kan trekke seg fra avtalen dersom kontraktbrudd er av betydelig betydning for ham eller henne.

Mens reisebyrået informerer kunden om kanselleringen eller endringen, må kunden informeres om de rettigheter kunden har og hvordan kunden ellers skal forholde seg. I tilfelle reisebyrået må avbestille reisen uten at det skyldes passasjerens personlige situasjon, har kunden rett til å si opp reiseplanen og motta alle beløp som er refundert. Kunden kan også velge å delta i en annen pakke tur etter eget valg, hvis arrangøren kan tilby dette. Dette er sant selv om det sikkert kan forutsi at reisen ikke overskrides i stor grad av reisebyrået. Hvis kunden velger å delta i en pakke med høyere verdi, må kunden betale prisforskjellen. Hvis kunden velger en pakketur med en minimumsverdi, må reisebyrået betale tilbake prisforskjellen.

Dersom kunden lider økonomisk som følge av reisebyråets endringer eller som følge av pakkereiser, har kunden rett til erstatning i henhold til alminnelige kompensasjonsregler, med mindre avbrudd eller grunn for turene ikke er avhengig av:

1.at nummeret som er registrert for en pakketur er mindre enn det minimum som er gitt ovenfor, sendes skriftlig informasjon til kunden senest tre uker før avreise.

2.et uautorisert parti eller en ekstern omstendighet (force majeurs) som ikke kunne ha vært tilstrekkelig forventet av kontrakten eller kunne unngås eller reduseres av reisebyrået, eller noe reisebyrået er ansvarlig for. Kunden kan også være berettiget til erstatning dersom agenten har garantert (forsikter) visse egenskaper under pakkereisen, og disse påfølgende kan ikke leveres. Hvis kunden ønsker å stille krav, må dette kommuniseres til reisebyrået innen rimelig tid etter at kunden har blitt informert om endringen eller innstilingen av reisen. Hvis kunden ikke gjør dette, vil man se bort fra kravet. Innen rimelig tid, med mindre annet er oppgitt, 3 uker etter vrsel om endring har blitt mottatt.

 

B. Endringer og kanselleringer på kundens forespørsel

 

1.Endringer: Dersom kunden, etter betaling av depositum og / eller prisen på reisen, ønsker endringer vedrørende avreise destinasjon, reisetid, reisedestinasjon, hotell, reisedeltaker, etc., forutsatt at reisebyrået bekrefter at en slik endring er mulig gjelder følgende regler: reisebyrået er varslet og bekreftet av dette senest 40 dager før oppgitt og avtalt avreisedato, har reisebyrået rett til å kreve et administrasjonsgebyr på Kr 400 pr. Person. Eventuelle prisforskjeller i forhold til gjeldende prisliste hentes fra eller refunderes til kunden. Administrasjonsgebyret betales samtidig med eller umiddelbart etter endringen, så lenge innskuddet som minimum betales.

Administrasjonsavgiften betales samtidig med eller umiddelbart etter endringen, så lenge innskuddsgebyret som minimum betales. Forandringer som disse, kommunisert til reisebyrået og bekreftet dette senere enn 40 dager oppgitt avtalt reisedag, har reisebyrået rett til å betrakte dette som en kansellering (se nedenfor) og ny bestilling. Når du endrer en tur, som har gitt en tredje, fjerde, femte eller sjette personrabatt / ekstra sengs rabatt, se punkt. 2.c nedenfor.

2. Avbestilling: 2.1. Kunden har rett til å kansellere reisen på følgende vilkår, med mindre reisebyrået informert kunden senest at avbestillingen av underleverandørens (f.eks. Flyselskaps) vilkår ikke kan kanselleres uten å miste hele prisen på turen.

Ved avbestilling gjelder følgende regler:

 a. Ved kansellering senest 40 dager før avtalt reisedato, refunderes beløpet minus depositumet på kr. 1 200 kr for turer under 6 000 kr og 2 400 kr for turer over 6 000 kr per person, og eventuelle avbestillingsforsikringer, forsikrings- og andre avgifter.

 

b. Ved kansellering senere enn 40 dager før og senest 21 dager før avtalt reisedag, har reisebyrået rett til 50% av prisen på turen, men min. avbestillingsforsikring, forsikring og andre avgifter.

 

c. Ved kansellering senere enn 21 dager før avtalt reisedag og senest 7 dager før avreise, som er oppgitt på deltakerens bekreftelse, har reisebyrået gitt råd om 75% av reiseprisen, dog minimum 1.200: - og muligens. avbestillingsforsikring, forsikring og andre avgifter.

 

d. Ved avbestilling senere enn 7 dager før den avtalte reisedato, ved for sent oppmøte eller ved manglende oppmøte uten avbestilling, har kunden ikke rett til refusjon av noen del av sin innbetaling. Manglende oppmøte eller for sent oppmøte regnes som en kansellering av hele turen.


e. Ved avbestilling av rutefly, og reisebyrået kan ikke få flybilletten refundert fra flyselskapet, har reisebyrået rett til billettpris og innskuddsgebyr (1.200: - / 2.400: -) og muligens. betalte avgifter.  Reisebyrået må dokumentere til kunden at flybilletten ikke kan refunderes.

 

2b) Kunden kan kansellere reisen dersom det er krig, naturkatastrofer, smittsomme sykdommer eller andre lignende hendelser der det utgjør fare for reisendes liv. Dersom dette er oppgitt av de kompetente myndigheter og at Utenriksdepartementet / departementet anbefaler at ikke reise til det aktuelle området , har kundene rett til å bli tilbakebetalt alle beløp som er betalt i reiseavtalen / bestillingen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom kunden på forhånd visste om de allerede rådende omstendighetene i landet, eller at det var kjent. Ved kundens avbestilling skal det beløpet som er betalt, refunderes i henhold til avtalen.

 

2c) Hvis en forhåndsbetalt tur, der det er 3, 4, 5 eller 6 person rabatt / ekstra sengs rabatt, endres eller kanselleres av den reisende, refunderes beløpet minus rabatt for 3., 4., 5. og 6.: e person og andre avgifter og gebyrer. Hvis reisen ikke er fullt betalt, vil prisen for de andre reisende økes med rabatten. Det samme gjelder når en avbestilling eller endring er lagt til, at kunden etterpå må ha et enkeltrom eller et dobbeltrom som et enkeltrom. Det kan være spesielle regler for å endre og kansellere gruppereiser.

 

3) Overføring av reise

 

Hvis kunden ønsker å overføre turen til en annen, som oppfyller alle betingelsene for å reise, kan Mixx Travel belaste et gebyr for eventuelle ekstra kostnader på grunn av overføringen. Det antas at både hotellet og flyselskapets regler aksepterer en overføring og at reisebyrå vil bli varslet senest 40 dager før pakkeferien starter. I så fall er begge kundene ansvarlige for å betale turen.

4) Navneendring

Hvis kundens navn skal endres på reisesertifikat / billett, på grunn av feilstaving, mangel på mellomnavn, hvis kunden endret navn eller lignende, har Mixx Travel rett til å betrakte dette som en kansellering og ny bestilling. Vi henviser til avgiftene for kansellering under punkt B2 2a ovenfor.

Endring av navn som foregår mer enn 4 dager for å ta avgangskostnader 200: -. Hvis det er mer enn 24 timer før avreise og mindre enn 4 dager før avreise, vil navneskiftet koste 700: -. Forsikring kan ikke overføres til andre.


 Reiser med rutefly:

Ruteflyselskapene kan pålegge reisearrangøren å utstede flybilletter i god tid før avreise. Når en flybillett er utstedt har reisearrangøren en økonomisk forpliktelse overfor flyselskapet. Dersom den reisende avbestiller reisen etter at flybilletten er utstedt, må Mixx Travel belaste den reisende med et gebyr tilsvarende prisen på flybilletten. Gebyret varierer avhengig av billettype og opplyses på forespørsel.


5) Avbestillingsforsikring

Avbestillingsforsikring . Arrangøren må, når han bestiller, informere kunden om mulighetene for å kjøpe en avbestillingsforsikring. Den kan bare legges i forbindelse med bestilling av turen og kan ikke avslutes etterpå, når den er betalt.

Hvis du har kjøpt en avbestillingsforsikring på bestillingstidspunktet, har kunden rett til å kansellere reisen inntil innsjekkingstidspunktet i flyplassen og refunderes beløpet som er betalt uten noen fradrag annet enn den faktiske premien for avbestillingsforsikringen, forutsatt at vilkårene er oppfylt.


Punkt V: Reisebyråets plikter og ansvar etter avreise:

Reisebyrået er forpliktet til å gjennomføre reisen i samråd med reisekatalog og reiseavtaler via nettet. Byråets forpliktelse gjelder alle tjenester som inngår i avtalene, også de som tilbys av andre enn reisebyrået. Informasjon i reisebyråets katalog og prisliste er bindende for reisebyrået. Imidlertid kan byrået endre informasjonen i katalogen og prislisten før du inngår en reiseavtale, med mindre kunden er tydelig informert om endringene. Hvis reisende og reisebyrå har bestemt seg for spesielle avtaler som avviker fra vilkårene i katalogen, er disse bare gyldige i den grad det ble avtalt ved bestilling eller avtalt av annen dokumentasjon. Det er mangel på reisen hvis reisende ikke mottar de tjenester som reisekatalogen sier eller som er oppgitt på reisesertifikatet, eller hvis kunden mottar tjenester av dårlig kvalitet enn kontrakten. Imidlertid kan uregelmessigheter som vanligvis betraktes som trivielle ikke betraktes som mangler.

Vær oppmerksom på at reisebyrået har rett til å kansellere utflukter i programmet, med mindre det er tilstrekkelig antall deltakere oppnådd. Det er ikke mangel på turen at vær og temperaturforhold på reisemålet avviger fra normal. Det samme gjelder forhold som den reisende selv er skyldig i, ikke regnet som mangel på turen.

Hvis det etter avreise ikke er mulig å levere en vesentlig del av de avtalte tjenestene, skal vi som arrangør arrangere passende kompensasjonsarrangementer uten ekstra kostnad for den reisende.

Hvis en kompensasjonsordning ikke kan ordnes, eller hvis reisen på akseptable grunner nekter, skal vi som arrangører, hvis det er rimelig, uten ekstra kostnad til den reisende gi tilsvarende transport tilbake til avgangsstedet eller til et hvilket som helst annet sted som reisende aksepterer.

 Hvis en endring i pakkereisen i henhold til første eller annet ledd fører til en forverring for reisende, er dette, hvis det er rimelig, berettiget til prisreduksjon og skader.

Hvis en vesentlig del av de avtalte tjenestene ikke leveres, eller at pakkereisen ellers har mangler som resulterer i de skriftlige avtalte formålene med pakketuren, er vesentlig mislykket. Kan gjesten avbryte kontrakten. Gjesten må straks informere reisebyråets representant på stedet. Hvis reiselederen opphører avtalen, skal reisebyrået tilbakebetale alle beløp betalt i forbindelse med avtalen. Hvis det etter avreise ikke er mulig å levere en vesentlig del av de avtalte tjenestene, skal vi som arrangør arrangere passende kompensasjonsarrangementer uten ekstra kostnad for den reisende.

Hvis en kompensasjonsordning ikke kan ordnes, eller hvis reisen på akseptable grunner nekter, skal vi som arrangører, hvis det er rimelig, uten ekstra kostnad til den reisende gi tilsvarende transport tilbake til avgangsstedet eller til et hvilket som helst annet sted som reisende aksepterer.

Hvis en endring i pakkereisen i henhold til første eller annet ledd fører til en forverring for reisende, er dette, hvis det er rimelig, berettiget til prisreduksjon og skader.

 

Hvis reisende trekker av avtalen, har reiseparten et ytterligere krav om å bli transportert tilbake til avgangsstedet uten utgifter, med avtalt transportmiddel på et bestemt tidspunkt. Hvis reisende trekker av avtalen, har reiseparten et ytterligere krav om å bli transportert tilbake til avgangsstedet uten utgifter, med avtalt transportmiddel på et bestemt tidspunkt. Hvis en endring i pakkereisen i henhold til første eller annet ledd fører til en forverring for reisende, er dette, hvis det er rimelig, berettiget til prisreduksjon og skader.

 

I tilfelle andre feil i de avtalte tjenestene enn de tidligere nevnte, har reisende rett til prisreduksjoner og skader, med mindre feilen skyldes dette.

Reisende har ikke krav på erstatning hvis vi som arrangør viser at feilen skyldes et hinder utenfor vår kontroll som vi ikke med rimelighet kunne ha forventet å ha talt når avtalen ble inngått og hvilke konsekvenser dette ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvinne. Hvis feilen skyldes noen som vi som arrangør har brukt, er vi som arrangør fri for erstatningsansvar hvis hindringen har vært utenfor entreprenørens kontroll og at operatøren ikke med rimelighet kunne forventet å stole på når avtalen ble inngått og hvilke konsekvenser dette ikke med rimelighet kunne ha unngått. eller overvinne. Det samme gjelder hvis feilen skyldes noen andre i et tidligere stadium.

 

Reisebyrået er heller ikke ansvarlig for forhold utenfor partiet og som han ikke med rimelighet kunne ha forventet å ha tatt hensyn til ved avtalens inngåelse og hvilke konsekvenser han ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvinnet. (force majeure). Ved andre feil i de avtalte tjenestene enn de som er angitt i § 15 ("Hvis det etter avreise ikke er mulig å levere en vesentlig del av de avtalte tjenestene, skal arrangøren arrangere passende kompensasjonsarrangementer uten ekstra kostnad for den reisende. Hvis kompensasjonsarrangementer ikke kan ordnes eller avvises av reisende på akseptabelt grunnlag, skal arrangørene, hvis det er rimelig, uten rimelig pris gi den tilsvarende transport tilbake til avgangsstedet eller til et annet sted som reisen godkjenner. Hvis en endring i pakkereisen i henhold til første eller annet ledd fører til en forverring for den reisende, er han, hvis det er rimelig, berettiget til prisreduksjoner og skader) "reisende har rett til prisreduksjoner og skader, med mindre feilen avhenger av ham

Kompensasjon for personskade er begrenset i samsvar med de internasjonale konvensjonsreglene. For lufttransport, se avsnittet om flyselskapets ansvar. Alle ankomsttider oppgitt i brosjyren, katalogen eller på reisedokumentet / billetten etc. bør vurderes som forventet. Reisebyrået er ikke ansvarlig for tap på grunn av mindre avvik fra rapporterte ankomsttider. Vær oppmerksom på at alle ankomsttider oppgitt i katalogen, brosjyren, nettsiden eller reisedokumentet må vurderes som forventet. Reisebyrået påtar seg intet ansvar for tap av tid, på grunn av mindre avvik i forhold til de informerte ankomster

Flybilletten kan kun brukes på de angitte dagene for avreise og returreise på billetten. Det er ikke mulig å forlenge eller forkorte en reise startet, og det er heller ikke mulig å bli med på avreise. Reisende som ikke går med avkjøringen, mister retten til å reise hjem og andre tjenester. Det er heller ikke mulig å bestille en returbillett og bare for eksempel. hjemreise. Man kan ikke få kompensasjon for ubrukte deler av turen, for eksempel. hotell, pensjon mv

Den reisende er ansvarlig for verdisaker som medfører penger og for å lagre dem. Reisebyrået er ikke ansvarlig for verdisaker som går tapt fra hotellet eller lignende.

 

Punkt VI: Flyselskapets ansvar

For reise til utlandet gjelder Montreal-konvensjonens kompensasjonsregler som utgangspunkt for alle flyselskaper i anledning av død, kroppsskade og forsinkelse, skade eller tapt bagasje. Disse begrensningene kan være mindre enn 10 000 SDR (Special Drawing Rights).

For danske flyselskaper og andre flyselskaper med operasjonelle lisenser utstedt i EU finnes det i EUs rådsforordning (EF) nr. 2027/97 ingen begrensning i tilfelle en passasjer dør eller lider kroppsskader eller skader i tilfelle en ulykke ombord eller når han går ombord og avgår på et fly.

Disse flyselskapene er ikke forpliktet til å betale mer enn ett beløp / beløp i lokal valuta tilsvarende SDR 1000.000, hvis flyselskapet kan bevise at det eller dets agenter tok alle nødvendige regler for oppførsel. Imidlertid kan flyselskapet helt eller delvis frigjøres fra erstatningsansvar, forutsatt at passasjerens uaktsomhet har skjedd eller medvirket til ulykken.

I tilfelle en ulykke betaler flyselskapet et forskuddsbeløp som dekker umiddelbare kostnader, senest 15 dager etter at den kvalifiserte personen har blitt identifisert. Ved død skal et foreløpig beløp ikke være mindre enn et beløp tilsvarende SDR 15 000. Flyselskapet forbeholder seg retten til å kreve summen tilbake dersom mottakeren har hatt feil berettiget til erstatning eller hvis betalingen overstiger flyselskapets erstatningsansvar på grunn av uaktsomhet fra mottakerens eller passasjerens side.

I lys av internasjonale forskrifter er det av sikkerhetsmessige grunner forbudt å transportere farlig gods i den innsatte bagasjen. Ytterligere informasjon om ansvarsregler og farlig gods kan fås fra flyselskapet eller reisebyrået.

Vær oppmerksom på at flyselskapet og dermed reisebyråets ansvar for erstatning for tapt / mistet bagasje er begrenset. Vi oppfordrer deg derfor til å ta ut en bagasjeforsikring. For flyselskaper registrert i et EU-land gjelder forskrift 261/2004 for passasjerettigheter. Eventuelle krav til denne forskriften skal gjøres direkte til flyselskapet og ikke til agenten.

 

Punkt VII: Den reisendes plikter og ansvar

Reisen forplikter seg til å følge instruksjonene for reisen som reisebyrået eller dets representant bestemmer. Den reisende må respektere ordningsregler som er bestemt med hensyn til transporten til og fra avgangsstedet og for oppholdet på hoteller etc. Grov eller repeterende brudd på dette kan resultere i avvisning fra turoperatøren og hotellet, og at videre reise og hjemreise er reisendes egen konto. Reisen skal kunne dra nytte av seg selv eller reise med noen som kan hjelpe med personlig assistanse dersom dette er nødvendig.

Hvis man lider av en kjent sykdom (f.eks. Lunge- og hjertesykdom), som kan forårsake spesielle behov under flyet, er det selv eget ansvar å søke tillatelse fra en spesialist og forsikringsselskapet som kan dokumentere at du har rett til å delta flyturen . Dette må sendes til flyselskapet, som deretter bestemmer seg for å ta med passasjeren. Flyselskapet kan kreve at du selv tar ekstra oksygen, hvis du trenger det. Flykapteinen har rett til å avvise passasjerer dersom det dømmes at det er en sikkerhetsrisiko i forbindelse med flyet.

Den reisende er ansvarlig for erstatning i samsvar med de generelle erstatningsregler for skader han skylder eiendeler tilhørende medreisende, reisebyrå eller reiseleder, flyselskaper, hoteller etc. Den reisende er ansvarlig for å ha gyldig pass, visum og, om nødvendig, pass. vaksinasjoner. Passet skal alltid brukes i minst 6 måneder etter hjemkomst. Informasjonen i tillegg til det reisebyrået gir, bør kontaktes med den nåværende ambassaden, konsulatet eller vaksinasjonsmottaket. Utenlandske statsborgere bør kontakte sine ambassader og vaksinasjonsklinikker, der de kan få informasjon om borgernes krav. Reisebyrået kan ikke holdes ansvarlig for utgifter som kan følge med reisende.

 

Den reisende må være ansvarlig for alle mulige avgifter som nevnt i ovennevnte punkter, for eksempel ex. hjemtransport på grunn av mangel på pass, så lenge det ikke er avhengig av feil informasjon fra reisebyrået.

Den reisende er også ansvarlig for eventuelle konsekvenser av sykdom, ulykker og lignende under turen, og den reisende selv er ansvarlig for utgifter som leger, sykehusinnleggelse, spesiell hjemtransport og lignende. Den reisende må også ta ansvar for å informere seg om reisetiden hjemme hos reiselederen eller via informasjonsbrettet / dekken / mottaket på hotellet. Det kan være endringer i forhold til reisesertifikatet. Reisende anbefaler at du kontakter reisebyråets lokale representant eller lokalagent 24 timer før du kommer hjem for å bekrefte avgangstiden.

 

Informasjonen i tillegg til det som er oppgitt av reisebyrået, vennligst kontakt landets ambassade eller konsulat og ved Serum Instituttet. Utenlandske borgere inviteres til å kontakte de respektive ambassader og seruminstituttet, der de kan få informasjon om hvilke krav som stilles til landets borgere. Reisebyrået tar ikke ansvar for utgifter, da feil i dette kan føre til reisen. Det er reisendes eget ansvar å stå for alle. utgifter forårsaket av mangler i de ovennevnte formaliteter, f.eks. hjemtransport i konsekvensene av ugyldig pass, med mindre det skyldes feil informasjon fra reisebyrået.

 

Den reisende er også ansvarlig for eventuelle konsekvenser av sykdom, ulykker og lignende under turen, og den reisende selv er ansvarlig for utgifter som leger, sykehusinnleggelse, spesiell hjemtransport og lignende. Den reisende må også ta ansvar for å informere seg om reisetiden hjemme hos reiselederen eller via informasjonsbrettet / dekken / mottaket på hotellet. Det kan være endringer i forhold til reisesertifikatet. Reisende anbefaler at du kontakter reisebyråets lokale representant eller lokalagent 24 timer før du kommer hjem for å bekrefte avgangstiden.

 

Den reisende er ansvarlig for å følge et reisebyrås regler for å bekrefte rutefly. Manglende bekreftelse betyr at planlagt flytur har rett til å avhende de reserverte seter til andre. I så fall kan reisende ikke gjøre krav på enten reisebyrå eller flyselskap.

 

Hvis reisende ikke er i tide for avreise, mister dette retten til å komme hjem.

Hvis reisende ikke er i tide for returreisen, mister reisen seg retten til å komme hjem og kan ordne returreise for egen regning. Reisebyrået er uten ansvar hvis den reisende, som betalte transporten til flyplassen, ikke er på plass når dette avgår.

 

Den reisende er ansvarlig for at han som person er egnet for luft- eller busstransport. Vær oppmerksom på at gravide kvinner ikke kan være passasjerer på et fly når de er i den syvende, åttende eller niende måneden eller når legen anbefaler å reise. Legeraport kan være påkrevd.

 

Kapteinen / sjåføren kan avise folk på grunn av sykdom, graviditet, rus, vold eller trusler. Ingen refusjon for ubrukte deler av turen, inkludert utflukter eller andre arrangementer på destinasjonen.

 

Punkt VIII: Klager

Eventuelle klager må først og fremst informeres til reiseleder på stedet eller til Mixx Travels kontor slik at tiltak kan tas innen rimelig tid etter at reisende har informert om mangelen. Unnlatelse av dette kan normalt føre til tap av retten til etterfølgende erstatningskrav. Dette gjelder imidlertid ikke dersom reisebyrået har handlet i strid med generell ærlighet eller grov uaktsomhet, eller med mindre kravet er basert på personskade til den reisende. Klager om feil og mangler, som ikke har blitt korrigert på destinasjonen, må sendes til reisebyrået innen 2 måneder etter at reisen er ferdig.

 

Ønsker om glemte ting må skje umiddelbart etter hjemkomst. Reisebyrået kan kreve gebyr for faks, telefon, etc. som ikke refunderes hvis de forespurte elementene ikke er funnet.

 

 Mixx Reisetilbud med ev. klager i forhold til generelle klageorganets retningslinjer og i samsvar med sine vedtak.

 

 Punkt IX: Forsikring / sykdom / tyveri

Når du reiser, er det viktig at du har en forsikring som dekker i utlandet.

Det blå EU-kortet gjelder ikke i Tyrkia.

Det er viktig at reiseneren selv arrangerer dokumentasjon på reisemålet for eksempel. sykdom, skade og tyveri. Mixx Travel har ikke mulighet til å legge inn politirapport, medisinsk sertifikat eller lignende etter hjemkomst.

 

Punkt X - Tillatelse for barn og unge under 18 år

For barn under 18 år, som reiser uten voksne følgesvenner, må en fullmakt fylles ut. Fullmakten kan lastes ned her. Alle felt må fylles ut og signeres av verge og at vergen gir tillatelse som kreves. Fullmakten må være hos oss senest 10 dager etter bestilling av turen. For reise med flyselskap, må autorisasjonen sendes til Mixx Travel senest 48 timer etter bestilling. Ellers forbeholder vi oss retten til å kansellere reisen, selv om det har vært en betaling på turen. Barn under 16 år må ikke fly uten voksen.