• Min Reise
 • Skal vi ringe deg?
  Navn Etternavn
  Telefonnummer
  E-post
  Anropsdato
  Samtaletid
  Send_Callback
 • 23 96 68 99

AVBESTILLINGSFORSIKRING:

Få pengene tilbake hvis uhellet er ute før avreise – helt fram til innsjekking på flyplassen. En avbestillingsforsikring koster 12 % av reisens totale pris, og dekker avbestilling av reisen ved akutt sykdom hos deg selv og/eller din nærmeste familie. Avbestillingsforsikring må tegnes ved bestilling av reisen og kan ikke legges til senere.

 

Vær oppmerksom på at du alltid må kunne fremvise relevant dokumentasjon.

 

Avbestillingsforsikringen kan benyttes i følgende tilfeller:
* Akutt sykdom hos deg selv/en medreisende eller sykdom hos et nært familiemedlem som resulterer i     sykehusinnleggelse.

* Innbrudd/brann eller lignende. i ditt hjem.

*  Hvis du uventet blir sagt opp.

* Skilsmisse og separasjon.

 

Begrensninger:
* Hvis årsaken til kanselleringen var kjent da du bestilte reisen.

* Hvis årsaken er en allerede eksisterende sykdom der det var symptomer 2 måneder før bestilling av reisen.
* Graviditet eller fødsel, men ikke uforutsette komplikasjoner som oppstår før uke 32.

 

Avbestillingsforsikringen dekker ikke følgende:
* Kostnader til legeundersøkelse mv.

* Ved konkurs.

* Ved hendelser som inntraff eller ble varslet før forsikringen ble tegnet.

* Pandemi.


Spesielle betingelser for Avbestillingsforsikringen og Reiseforsikringen i løpet av Covid-19


Utenriksdepartementet (UD) fraråder reiser til resten av verden frem til 15. april 2021, med unntak av land i EØS/Schengen som er markert gult på FHI sitt kart. Kartet blir oppdatert når UD offentliggjør hvilke land de fraråder å reise til og ikke. Skal du reise, er det viktig å følge med på hvilke land/områder som er merket gult eller rødt.

Reiseforsikringen er gyldig på reiser i Norge og i land eller områder hvor reiserådet er opphevet (gule land). Er landet merket gult ved avreise, gjelder reiseforsikringen, selv om landet blir rødt under reisen.

Reiseforsikringen dekker avbestilling til alle land UD fraråder å reise til ved avreisetidspunktet hvis reisen ble betalt mens landet var merket gult/grønt i FHI sitt kart. Alle som reiser til utlandet må sette seg inn i norske og andre lands regler for reiser og smittevern.


Reiseforsikring: 
Vi anbefaler alle som reiser til utlandet å ha gyldig reiseforsikring, samt sjekke opp hva din forsikring inneholder og dekker. Vi vil gjøre oppmerksom på at uten en reiseforsikring kan skader og uhell fort blir ekstremt kostbart.  Vær oppmerksom på at Mixx Travel ikke er ansvarlig for forsikringsspørsmål, og at vi ikke kan ta noen avgjørelser mellom forsikringstakeren og forsikringsselskapet.